Trängslets kraftverk

Älvdalens kommun, Dalarnas län, Sverige

Trängslets kraft­verk i Öster­dal­älven i nord­västra Dalarna torde vara en se­värd­het även för den med måttligt intresse för vatten­kraft. Den stor­slagna dammen är hela 120 meter hög och är därmed landets högsta kraft­verks­damm. Dammen är 900 meter lång och ligger som en mäktig barriär i den relativt smala och branta älv­dal­gången och dämmer en sju mil lång sjö bakom sig som rymmer 880 miljoner kubik­meter vatten. Fall­höjden i kraft­verket är som mest hela 142 meter och vatten­nivån upp­ströms varierar med 35 meter mellan högsta och lägsta tillåtna nivån. Dammen byggdes 1955–1960 och består av 7,2 miljoner kubik­meter berg­massor och morän vilket gör den till den näst största damm­byggnaden i Sverige.

Kraftverket har tre turbiner med en samman­lagd effekt på 330 MW och en medel­års­produk­tion på 628 GWh. Turbinerna är placerade i en under­jordisk maskin­hall dit vattnet leds från intagen vid dammens västra sida, från turbinerna fortsätter vattnet sedan genom en 4,2 kilo­meter lång ut­lopps­tunnel och en kortare ut­lopps­kanal söderut tillbaka till älvfåran. Utskovs­luckor för att släppa vatten förbi kraft­verket finns på dammens östra sida med en utsprängd utskovs­ränna ner till den gamla flodfåran. Trängslet agerar också som reglerings­magasin för de övriga kraft­verken i Öster­dalälven och skapar ett jämnt flöde i älven över året nedströms kraftverket.