Fotodok.se platser

Platser besöks, kända eller okända, bebodda eller obebodda, vackra eller mindre vackra. Några bilder tas och stannar sedan lätt i bildarkivet utan att bli publicerade eftersom de inte passar in i något sammanhang. Denna plats är tänkt för sådana minidokumentationer, små nedslag lite här och där i verkligheten.

Webbplatsen är alldeles ny och ännu inte helt färdig. De platser som finns publicerade hittills visas därför i en enkel lista nedan.

E45 vid Peltovaara (Porjus–Gällivare)
Gölaberget
Kraftledning UL4 vid Stor-Jonberget
Trängslets kraftverk
Vasaloppskontrollen i Evertsberg
Vasaloppskontrollen i Oxberg
Åsens kraftverk