Kraftledning UL4 vid Stor-Jonberget

Piteå kommun, Norrbottens län, Sverige

400-kilovoltsledningen UL4 klättrar upp över bergen mellan Lillpitebygden i söder och Piteälvens dalgång i norr och når sin högsta punkt strax norr om Torrbergstjärnen där höjden är omkring 220 meter över havet. Här bjuds utsikt i många riktningar, mot såväl Arnemark och Lillpite som ut mot Piteå och Bottenviken.